O Spółdzielni Władze Ważne Informacje Regulaminy i Statut Ogłoszenia Dzielnicowi Nasze budynki Kontakt

W związku ze zmieniającym się stanem zameldowania oraz zamieszkiwania ilości osób w poszczególnych mieszkaniach, prosimy o uaktualnienie danych w dziale czynszowym w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej lub telefonicznie tel.
752 29 17.

Spółdzielnia przypomina, że posiadane drewniane okna należy pomalować, gdyż naniesiona fabrycznie farba nie chroni ich przed warunkami atmosferycznymi. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, aby nie malować uszczelek oraz okuć okiennych.

W związku z coraz częstszymi przypadkami zapychania się kanalizacji prosimy o nie odprowadzanie do kanalizacji zanieczyszczeń, przedmiotów, odpadków, które mogłyby zablokować przepływ.

Rusza budowa parkingu przy ulicy Wędkarskiej


Miło nam poinformować członków Spółdzielni, że w 2014 roku, naprzeciwko budynku przy ul. Wędkarskiej w Kostrzynie, od strony Parku Lwa, powstanie parking dla mieszkańców. Aktualnie kończone są prace projektowe.
Powstanie około 35 stanowisk dla samochodów osobowych, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Wartość prac szacuje się na 100 000 złotych, a zakończenie prac planowane jest na III kwartał br.
Inwestorem jest Miasto Kostrzyn. Inwestycja ta została umieszczona w budżecie miasta na 2014 rok na wniosek radnego Marka Tatarewicza, ale podziękowania należą się całej Radzie Miasta z jej przewodniczącym Tadeuszem Łysiakiem, panu burmistrzowi Andrzejowi Kuntowi, który ujął zadanie w swoim projekcie budżetu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy będą nadzorować realizację projektu.

 

TU POWSTANIE NOWY PARKING


OPŁATY MIESZKANIOWE


Informujemy, że opłaty mieszkaniowe można wnosić bez prowizji na konto bankowe:
GBS W BARLINKU ODDZIAŁ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ UL. KOPERNIKA 2
NUMER RACHUNKU 28 8355 0009 0111 9657 2000 0013


Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać również na konto bankowe:
PKO BP S.A. ODDZIAŁ I W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ UL. GORZOWSKA 58
NUMER RACHUNKU 58 1020 1954 0000 7102 0006 1291.

W tym przypadku prowizje pobierane są zgodnie z taryfą banku.

LEGALIZACJA WODOMIERZY


W odpowiedzi na pytania związane z odpłatnością za legalizację wodomierzy, uprzejmie wyjaśniamy, że Spółdzielnia przejęła odpowiedzialność za legalizację i wymianę wodomierzy w Państwa mieszkaniach. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 07 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 08.5.29) wodomierze ciepłej i zimnej wody muszą być legalizowane lub wymieniane na nowe. Wodomierze pozostają Państwa własnością, a opłata uchwalona uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/2003 (0,92 zł za wodomierz wody zimnej oraz 1,12 zł za wodomierz wody ciepłej) pokrywa koszty wymiany wodomierzy na nowe lub legalizację dotychczas używanych. Naszym zdaniem tego typu rozwiązanie jest tańsze i wygodniejsze dla lokatorów, niż jednorazowe administracyjne nakazanie wymiany wodomierzy na legalizowane. Informujemy, że w siedzibie Spółdzielni można zapoznać się z Regulaminem montażu i legalizacji wodomierzy zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2004, który reguluje wszelkie sprawy związane z legalizacją wodomierzy (np. protokół odbioru, dostępność wodomierzy – nie można trwale ich zabudowywać!, plomby na półśrubunku).
 

DODATKI  MIESZKANIOWE


Informujemy, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie ustawy z dn. 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) mogą ubiegać się o dodatki mieszkaniowe. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Informacja o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku udzielają wydziały lokalowe w urzędach gmin oraz ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji na temat dodatków mieszkaniowych można uzyskać również w dziale czynsze pokój nr 5.  
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy

INSTALACJE GAZOWE


W związku ze zwiększającą się w kraju wypadkowością wynikłą z tytułu eksploatacji instalacji gazowych, przypominamy Państwu, że zabrania się ingerencji w instalacje, urządzenia gazowe w naszych budynkach, osobom nieupoważnionym oraz bez wiedzy administratora. Wszystkie zmiany, montaże urządzeń gazowych powinny odbywać się w uzgodnieniu z administratorem budynku oraz przez osoby posiadające ku temu odpowiednie uprawnienia.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wyłączone z eksploatacji zostaną niewłaściwie podłączone oraz niesprawne urządzenia. Prosimy o zgłaszanie w Spółdzielni wszelkich zmian w instalacji gazowej oraz zmian odbiorników. Pracownicy Spółdzielni dokonają odbioru instalacji.

 

 

Webmaster
© 2007  SM MORENA Kostrzyn nad Odrą  Wszelkie prawa zastrzeżone.