O Spółdzielni Władze Ważne Informacje Regulaminy i Statut Ogłoszenia Infokanał Nasze budynki Kontakt


 

 

 

 

 

 


WYCIĄG Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ.
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH (ROZDZ. 7)

Przypominamy, że psy należy wyprowadzać na smyczy, a za usunięcie zanieczyszczeń pozostawionych przez nie odpowiedzialni są ich właściciele. Jednocześnie zamieszczamy fragment Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą dotyczący zasad utrzymywania zwierząt domowych (Rozdz. 7):

1. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych utrzymywania zwierząt domowych w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarne.

2. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w miejscach do tego nie przeznaczonych, między innymi w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych i w sposób uciążliwy dla otoczenia.

3. Zabrania się przetrzymywania zwierząt domowych w warunkach niegodnych.

4. Psy i koty błąkające się bezpańsko umieszczane będą i przetrzymywane w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez 14 dni. Po tym czasie zwierzęta zostaną oddane innym opiekunom lub uśpione.

5. Zabrania się wyprowadzania psów w miejsca zabaw dzieci, place zabaw, boiska szkolne, piaskownice i na targowiska.

6. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:

- przestrzegania terminów szczepień ochronnych,
- realizowania szczepień w warunkach zagrożeń,
- wyprowadzania psów w miejsca publiczne tylko na
  smyczy i w kagańcu,
- usuwania spowodowanych przez psy zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w miejscach publicznych
  i umieszczania ich w szczelnych opakowaniach w pojemnikach na odpady komunalne,
- oznakowanie psa przez zawieszenie przy obroży nu
merka rejestracyjnego wydanego przez Urząd Miasta

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje przewidziane w Kodeksie Wykroczeń (art. 54 i inne) i art. 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kara grzywny do wysokości 5.000 zł
 

Webmaster
© 2005  SM MORENA Kostrzyn nad Odrą  Wszelkie prawa zastrzeżone.