O Spółdzielni Władze Ważne Informacje Regulaminy i Statut Ogłoszenia Infokanał Nasze budynki Kontakt


 

 

 

 

 

 


REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI I PORZĄDKU DOMOWEGO

W związku z coraz częstszymi przypadkami łamania porządku, przypominamy Państwu Regulamin porządku obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Morena w Kostrzynie nad Odrą:

I. PRZEPISY OGÓLNE

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę wspólnego mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynku i jego otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
Właściciel jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby (członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.).

II. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LOKALI

1. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i strychach, pralniach oraz na podwórzach.
2. Do kanalizacji nie wolno odprowadzać przedmiotów mogących zatamować przepływ. W razie zatkania rur, użytkownicy mieszkań położonych ponad miejscem zatkania zostaną obciążeni kosztami oczyszczania i wynikłych strat.
3. Śmieci i odpadki należy wynosić do zbiorników i śmietników. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczenia. Zabrania się niszczenia trawy na zieleńcach, ogrodach przeznaczonych do wspólnego użytku, uszkadzanie drzewek itp.
4. Trzepanie odzieży, pościeli itp. w oknach lub na balkonach i klatkach jest zabronione. Czynności te powinny  odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych na trzepakach w godzinach od 9.00- 20.00.
5. Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkanie przed utratą ciepła przez uszczelnienie
okien i drzwi oraz okienek piwnicznych.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA).

1. Dzieci w miarę możliwości powinny bawić się w miejscach przeznaczonych na ten cel (place zabaw, ogródek
jordanowski). Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic, strychów.
2. W godz. od 22.00-6.00 obowiązuje w bloku cisza nocna.
3. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego i porządkowego zabrania się hodowli gołębi, drobiu i zwierząt w piwnicach, na strychach oraz w innych pomieszczeniach.
4. O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie zawiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, bądź Zakład Opieki Zdrowotnej.

IV PRZEPISY RÓŻNE.

1. Pomieszczenia wspólne do których zostały przekazane mieszkańcom klucze, mają być stale zamknięte.
2. Szafki reklamowe i szyldy na murach domów mogą być zainstalowane po uprzednim otrzymaniu zgody zarządu.
3. Uwagi, życzenia oraz zażalenia mieszkańców odnośnie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu powinny być zgłaszane do administracji Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Webmaster
© 2005  SM MORENA Kostrzyn nad Odrą  Wszelkie prawa zastrzeżone.