O Spółdzielni Władze Ważne Informacje Regulaminy i Statut Ogłoszenia Dzielnicowi Nasze budynki Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Morena” powstała w 1967 roku. Od czterdziestu sześciu lat rozwiązuje problemy i zaspokaja potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i Witnicy. Od czterdziestu sześciu lat tworzy obraz tych miast będąc istotną ich częścią, bo przecież nikt chyba nie mógłby sobie wyobrazić Kostrzyna bez osiedli M. Konopnickiej, Gorzowskiej czy Grunwaldu a Witnicy bez budynków przy ul. Traugutta.

Przyczyną powstania Spółdzielni była potrzeba budowy mieszkań. Panujący w latach sześćdziesiątych głód mieszkaniowy spowodowany dynamicznym rozwojem miasta odbudowującego przemysł celulozowo - papierniczy, nie mógł być już zaspokojony przez budowę mieszkań zakładowych i komunalnych, gdyż na tak duże potrzeby zabrakło środków i możliwości organizacyjnych. Rozwiązaniem stała się forma budownictwa spółdzielczego.

3 marca 1967 roku postanowieniem Sądu Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przez sędziego Ryszarda Robaka wpisana została do rejestru spółdzielni Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kostrzynie n/O. Było to uwieńczenie starań wielu osób rozpoczęte już w roku 1966.
 


Kostrzyn nad Odrą, Osiedle M. Konopnickiej


Kostrzyn nad Odrą, Osiedle Mieszka I 30, 31

Pierwszy Zarząd Spółdzielni tworzyli Panowie Jan Dybka i Jan Flaszowski oraz Pani Arkadia Wójcicka. W chwili rejestracji Spółdzielnia władała już jednym budynkiem o 30 lokalach mieszkalnych, a był nim budynek 15-16 na Osiedlu Słowiańskim. Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój Spółdzielni, gdyż do roku 1971 oddane zostają budynki na Os. Mieszka I kolejno 30, 26-27 i 31. Od 1 stycznia 1973 roku Prezesem Zarządu zostaje Pan Jan Flaszowski i tą funkcję pełni aż do roku 1988.


Z perspektywy historii Spółdzielni stwierdzić należy, że prezes Flaszowski był jej największym budowniczym. W takcie jego prezesury powstają osiedla - w Kostrzynie Marii Konopnickiej, Gorzowska, 3-go Maja, Drzewicka i Czereśniowa, a w Witnicy - Traugutta.

W latach 1988 - 1990 rozpoczęto budowę osiedla Grunwald, którą, po przezwyciężeniu problemów związanych ze zmianami ustrojowymi, politycznymi i ekonomicznymi w naszym kraju, ukończono w 1997 roku. Po tym roku Spółdzielnia, jak zdecydowana większość w kraju, zmieniła swój charakter z inwestującej w eksploatującą. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać zarówno w wysokich kosztach budownictwa, jak i zmianie preferencji społecznych z budownictwa wielorodzinnego na jednorodzinne.


Kostrzyn nad Odrą, ul. Wędkarska, Osiedle Grunwald


Dzisiaj zarządzamy 31 budynkami mieszkalnymi o 1328 mieszkaniach,
z czego 25 budynków jest w Kostrzynie i 6 w Witnicy.


Obraz Spółdzielni tworzą jej członkowie. Swoją pracę społeczną na jej rzecz dbają o jej pomyślność. Stosownym w tym miejscu jest wymienienie przewodniczących Rady Nadzorczej, którymi byli : Mirosław Syryjski, Józef Zdzienicki, Ryszard Ilnicki, Jan Szkwarek, Włodzimierz Wichliński, Ryszard Nowicki, Elżbieta Górecka, Wacław Kaczmarek, Edward Chiliński i do dzisiaj Mariusz Jankowski.
Prezesami Zarządu po Panu Flaszowskim kolejno byli: Anna Suska, Zygmunt Kochanowski, Jan Kaczmarczyk, Stanisław Kotas, Zbigniew Sobkowski, Mariusz Łukaszyk, a aktualnie tę funkcję sprawuje Marek Tatarewicz. Wielu jest również spółdzielców, którzy swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz Spółdzielni do dnia dzisiejszego na trwałe wpisali się w jej historię, a są to: Józef Faściszewski, Edward Chiliński, Franciszek Sołtys, Henryk Dylewski, Edward Stępniak, Tadeusz Chrzanowski, Ewa Pawłowska i Ada Przybylska.
 

 

Webmaster
© 2007  SM MORENA Kostrzyn nad Odrą  Wszelkie prawa zastrzeżone.