O Spółdzielni Władze Ważne Informacje Regulaminy i Statut Ogłoszenia Infokanał Nasze budynki Kontakt

 

 

 

 

 

 


ZESTAWIENIE REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

I.    Regulaminy zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie:

1.1.   Regulamin Walnego Zgromadzenia.

1.2.   Regulamin pracy Rady Nadzorczej.

II.   Regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą:

2.1.    Regulamin pracy Zarządu.

2.2.    Regulamin Komisji Rady Nadzorczej.

2.3.    Regulamin rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej poszczególnych lokali.

2.4.    Regulamin zasad gospodarki finansowej SM "Morena".

2.5.    Regulamin używania lokali i porządku domowego.

2.6.    Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

2.7.  Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom.

2.8.  Regulamin określający obowiązki Spółdzielni, członków i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali.

2.9.  Regulamin rozliczania kosztów, dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewania i podgrzanie wody w SM Morena w Kostrzynie nad Odrą.

2.10.  Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Morena".

2.11.  Regulamin Wymiany Stolarki Okiennej.

2.12.  Regulamin finansowania budowy, korzystania i wynajmowania garaży.

2.13.  Regulamin wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu.

2.14.  Regulamin zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy.

2.15.  Regulamin zbywania lokali mieszkalnych.

2.16.  Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM „Morena”.

III.   Regulaminy zatwierdzane przez Zarząd SM "Morena":

3.1.  Regulamin komisji Wymiany Stolarki Okiennej.

3.2.  Regulamin kontroli wewnętrznej.

3.3.  Instrukcja ochrony danych osobowych.

 

Webmaster
© 2006  SM MORENA Kostrzyn nad Odrą  Wszelkie prawa zastrzeżone.